سال شهدای غواص و بدهکاری بزرگ به ۱۷۵ مرد

پدیده ۱۷۵ غواص تفحص شده و شهدای دسته بسته و زنده به گور شده ای که پس از سالها به ایران بازگشتند سال ۹۴ را به شکل ویژه ای متفاوت کرد…

آخرین اخبار

تبلیغات