استاندار اصفهان:

برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر اصفهان, پژوهش محور اجرا شود

استاندار اصفهان گفت: بایستی پژوهش‌های کاربردی و مطالعات عمیقی درباره مبارزه با مواد مخدر صورت پذیرد و پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، اولویت‌های پژوهشی خود را به راهکارهای مقابله با این پدیده شوم اختصاص دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات