معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

آب پشت سد زاینده‌رود به 380 میلیون مترمکعب رسید

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: سال زراعی گذشته ورودی آب پشت زاینده‌رود که بخش مهمی از آن آب استان را تأمین می‌کند یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب بوده و امسال به 380 میلیون مترمکعب رسیده است.

آخرین اخبار

تبلیغات