ورود یک فناوری‌ نوین

داستان تکراری مجوز تاکسی‌های آنلاین این بار در اصفهان

هنوز آمادگی لازم برای نظارت و تسهیل روند فعالیت تاکسی‌های آنلاین در کشور فراهم نشده و علی‌رغم توفیق این طرح در تهران، برای تداوم فعالیت در شهرهایی نظیر اصفهان، طرح همچنان در گیر و دار اختلاف‌نظرهاست.

آخرین اخبار

تبلیغات