نیامدن زلزله دلیلی بر هرگز نیامدن آن نیست

دو نظریه دانشمندان درباره زمین لرزه احتمالی اصفهان

بارها زمین زیر پای ایرانیان لرزیده و این کشور تاوان‌های سخت مالی و جانی در اثر این بلای طبیعی داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات