پدر و مادر تروریست ها + تصاویر

جامعه جهانی و دول غربی در حالی مدعی مبارزه با تروریسم هستند که پدر و مادر تروریست ها هم چنان آزادانه به توسعه و ترویج تروریسم ادامه می دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات