پدر شهید احمدی روشن:

اگر مشکل استکبار موضوع هسته‌ای بود با این‌ همه عقب‌نشینی مشکل حل‌شده بود

پدر شهید احمدی روشن گفت: گفتید ما تبادل آفتاب کردیم یعنی 10 تن و 800 کیلوگرم اورانیوم را که حاصل دست رنج 11 سال دانشمندان هسته‌ای بود را یک‌باره تقدیم دشمن کردید، آری این تبادل آفتاب بود، آفتاب دادید ولی آفتابه هم نگرفتید.

پدر شهید احمدی روشن در گفتگو با اصفهان شرق:

عبادت و کار دو بال صعود مصطفی تا مرز رسیدن به خدا بود

پدر شهید احمدی روشن گفت: غنی سازی اورانیم تحقق شعار ما میتوانیم مقام معظم رهبری بود که سند افتخار ایران و شهادت دانشمندان هسته ای را رقم زد.

آخرین اخبار

تبلیغات