چهره منتشرشده از فرد اسيدپاش در اصفهان، تنها يك سرنخ‌ است

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به عدم اقبال مردم از فراخوان تجمعات به بهانه اسيدپاشي در اصفهان، گفت: عکس‌هاي تصويرنگاري شده از متهم اسيدپاشي در اصفهان، تنها به عنوان سرنخ‌ هستند و ما فعلا نمي‌توانيم در اين خصوص، مطلبي را قطعي اعلام کنيم، چرا که متهم در همه‌جا با چهره باز، ديده نشده است و ما تمام سرنخ‌ها را دنبال مي‌کنيم و اميدواريم به زودي به نتيجه برسيم.

آخرین اخبار

تبلیغات