سرپرست شرکت پخش فراورده‌های نفتی اصفهان:

اصفهانی‌ها در 7 ماه گذشته بیش از یک‌ میلیارد لیتر بنزین مصرف کردند

سرپرست شرکت پخش فراورده‌های نفتی اصفهان گفت: اصفهانی‌ها در هفت ماه گذشته بیش از یک میلیارد لیتر بنزین مصرف کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات