معصومه طاهری

اقتصاد مقاومتی در سایه حمایت‌های فرهنگی رسانه ملی، شدنی است

معصومه طاهری: اگر به نام‌گذاری سال‌ها طی چند سال اخیر بازنگری داشته باشیم، می‌بینیم درهرکدام به مبحث اقتصاد اشاره شده است؛ سال ۸۸ نوآوری و شکوفایی، سال۸۹ همت مضاعف و کار مضاعف، سال ۹۰ جهاد اقتصادی، ‌سال ۹۱ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ تا این‌که بستری برای پارادایم بنیادین «اقتصاد مقاومتی» […]

آخرین اخبار

تبلیغات