مدیرکل استاندارد استان اصفهان:

پخت نان استاندارد را پیگیری می‌کنیم

مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: یکی از مباحثی که در شورای استاندارد استان مورد پیگیری قرار گرفت موضوع پخت نان استاندارد بود که مقرر شد توسط اتحادیه مربوطه پیگیری‌ها انجام شود.

آخرین اخبار

تبلیغات