صمیمانه با گردشگران کویر؛

پتانسیل های گردشگری جرقویه علیا، نیازمند توجه ویژه مسئولان است

منطقه جرقویه علیا با داشتن آثار تاریخی، صنایع دستی و کویر بکر و تپه های ماسه ای می تواند به قطب صنعت گردشگری تبدیل شود.

آخرین اخبار

تبلیغات