پس از باز گشایی آب زاینده رود:

15 در صد بازدهی در زمین کشاورزان بخش بن رود/ با تامین آب راندمان کشت به 50 در صد ارتقاءمی یابد

رییس جهاد کشاورزی بخش بن رود رفع تنش آبی را در کشت 50 در صد زمین های بخش بن رود موثر دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات