رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

سد زاینده‌رود 14 آذر ماه بسته می‌شود

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: با اتمام مرحله نخست کشت پاییزه شرق اصفهان و مطابق تصمیم کمیته 5 نفره، مقرر شد سد زاینده رود یک روز زودتر از موعد و در تاریخ 14 آذر ماه بسته شود.

آخرین اخبار

تبلیغات