عایدی نمایشگاه برای مردم چی بود؛

نمايشگاه مطبوعات يا نمايشگاه مسئولان؟

نمايشگاه مطبوعات با همه نقاط ضعف و قوت خود به پايان رسيد. مهم این است که در پایان هر دوره از نمایشگاه، دستاوردهای تازه وکاستی های موجود، برای مسئولان نمایشگاه و مدیران رسانه ها تبیین شود و برنامه های آتی برای مقاصد عالی تر مشخص گردد.

آخرین اخبار

تبلیغات