با حضور فرمانده ناحیه امام علی(ع)؛

همایش اقتدار بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج فجر فارفان/تصاویر

همایش اقتدار بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج فجر فارفان با حضور مردم و بسیجیان بخش بن رود و شهر ورزنه و با حضور فرمانده ناحیه امام علی (ع) در روستای فارفان برگزار شد

آخرین اخبار

تبلیغات