مسئول نماینده پایگاه هوایی هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان خبر داد:

خسارت 50 میلیارد تومانی ریزگردها بر قطعات هواپیماهای جنگنده

مسئول نماینده پایگاه هوایی هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان گفت: میزان خسارت ریزگردها بر روی از کار افتادن قطعات هواپیماهای جنگنده و پرنده بالغ بر 50 میلیارد دلار است.

آخرین اخبار

تبلیغات