رئیس گروه بهداشت آموزش و پرورش اصفهان عنوان کرد

راه‌اندازی 2 پایگاه سلامت دانش‌آموزی در شهر اصفهان

رئیس گروه بهداشت و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر دو پایگاه سلامت دانش‌آموزی در ناحیه یک و ناحیه سه آموزش و پرورش شهر اصفهان راه‌اندازی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات