کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی اصفهان:

۱۳ درصد تماس های اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است

کارشناس مسئول دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: ۱۳ درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی استان اصفهان مربوط به کودک‌آزاری است و بالاترین موارد کودک‌آزاری به ترتیب از نوع جسمی، جنسی، روانی و غفلت بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات