دانشی که سود نمی بخشد!

نگاهی جدید به علم دینی/ معرفی کتاب «عبرت های خلقت با رویکرد فیزیولوژیک»

هر علمی از جمله فیزیولوژی باید در راه رضای خدا و شناخت خداوند قادر متعال و حکیم مهربان باشد و با شناختی که از ارباب مهربانش بدست آورده است در راه اطاعت از اوامر او بسیار کوشا باشد. بیایید خود قضاوت کنیم که آیا استاد و دانشجو در پی شناخت قدرت ها و حکمت ها و نعمت های پروردگار خود هستند یا خیر؟

آخرین اخبار

تبلیغات