برای نخستین بار در کشور

بانک ایده های زیست محیطی در استان اصفهان، راه اندازي شد

برای نخستین بار در سطح کشور، بانک ایده های زیست محیطی در پایگاه اینترنتی اداره كل حفاظت محیط زیست استان اصفهان راه اندازی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات