پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری؛

میزان فطریه بر اساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل شش هزار تومان می باشد

به اطلاع می رساند میزان فطریه بر اساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل شش هزار تومان می باشد

آخرین اخبار

تبلیغات