مدیر دارالقرآن بسیج استان اصفهان

۵۰ محفل انس با قرآن کریم با محوریت پایگاه‌های بسیج اصفهان برگزار شد

مدیر دارالقرآن بسیج استان اصفهان با اشاره به برگزاری بیش از یک هزار ختم قرآن کریم توسط بسیجیان گفت: به مناسبت هفته بسیج، ۵۰ محفل انس با قرآن کریم با محوریت پایگاه‌های مقاومت بسیج سراسر استان اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات