در جلسه ی بررسی مشکلات پایگاه های بسیج بن رود مطرح شد:

نبود ساختمان پایگاه بسیج در بیشتر مناطق روستایی از اهم مشکلات بخش بن رود

جلسه بررسی مشکلات پایگاه های بسیج درسطح بخش در بخشداری بن رود برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات