شهر حسن آبادجرقویه علیا

برگزاری كلاسهاي ضمن خدمت فرهنگیان

كلاسهاي ضمن خدمت پايه سوم ابتدايي درمدرسه فاطميه شهرحسن آبا د با حضور فرهنگیان این رده در حال برگزاری می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات