بر اساس سنجش 12 ساعته وضعيت کیفی هواي شهر اصفهان در روز دوشنبه

بازگشت آلودگي به كلانشهر اصفهان/ ميدان احمدآباد، آلوده‌ترين نقطه اصفهان+ جدول

مرکز پایش کیفی هواي اصفهان، امروز در سنجشي 12 ساعته، ميانگين وضعيت کیفی هواي شهر اصفهان را برابر با 102 اعلام كرد كه بيانگر هوايي ناسالم براي گروه هاي حساس است.

آخرین اخبار

تبلیغات