سخنگوی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

هوای اصفهان به مرحله نا‌سالم نرسیده است

سخنگوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در حال حاضر هنوز هوای اصفهان به مرحله نا‌سالم نرسیده است.

آخرین اخبار

تبلیغات