درخواست مدیرعامل توانیر از مشترکان برای مدیریت مصرف برق؛

پایداری برق حفظ خواهد شد/ برنامه‌ای برای اعمال خاموشی نداریم

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مجموعه صنعت برق تمام توان خود را برای تامین برق مشترکان به کار گرفته و با توجه به برنامه های از پیش تعین شده، هیچ برنامه ای برای اعمال خاموشی ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات