مدیر‌کل ارشاد استان اصفهان:

اصفهان پایتخت کتاب ایران می‎شود

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: اصفهان لیاقت و قابلیت پایتختی کتاب کشور را دارد و باید برنامه‌ریزی‌های خود را برای سوق دادن به سمت این مسئله تدوین کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات