در همایش اصناف و پلیس مطرح شد؛

دشمن برروی اخلاق مردم ما سرمایه گذاری های زیادی کرده است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: دشمن برای اینکه ناموس، غیرت و شرف ما را تحت تاثیر قرار دهد روی اخلاق مردم ما سرمایه گذاری های زیادی کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات