روابط ایران – فرانسه و چالشی به نام منافقین

سفر ریاست جمهوری به فرانسه فرصت خوبی است تا دولت موضع جمهوری اسلامی نسبت به موضوع منافقین و تبعات حمایت از این گروهک را در اینده تعاملات دولت ها با کشورمان اعلام کند.

آخرین اخبار

تبلیغات