پایان چهار روز محکومیت کودک‌کشی؛

چه کسی سعودی‌ها را وقیح و سازمان ملل را بی‌خاصیت کرده است؟

عربستان سعودی تحریم و تهدید کردن سازمان ملل را از برادر بزرگترش یاد گرفته است. جایی که سازمان ملل را به خاطر عضویت فلسطین در نهاد فرهنگی و آموزشی این سازمان یعنی یونسکو تحریم کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات