پایان «مصیبت عظما» دولتمردان برای واریز یارانه

درآمدهدفمندی از یارانه نقدی بیشتر شد

درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی بیشتر شد تا «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» برخی دولتمردان هم در این باره پایان یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات