رئیس کمیته اطلاع رساتی ستاد خدمات سفر نوروزی شهر اصفهان خبرداد:

استقرار 42 محل اطلاع رسانی در سطح شهر/ استقرار راهنمای گردشگری با زبان انگلسی در کیوسک ها

رئیس کمیته اطلاع رساتی ستاد خدمات سفر نوروزی شهر اصفهان گفت: کیوسک اطلاع رسانی از 26 اسفند ماه تا 12 فروردین ماه در سطح شهر فعال می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات