۳۰ آذرماه؛

پایان مهلت ثبت نام جهت تحصیل همزمان در یک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور

جزئیات نحوه تحصیل همزمان دانشجویان در یک رشته دیگر در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور اعلام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات