با اجرای طرح صیانت از خانواده های آسیب دیده از اعتیاد؛

استاندار: 2هزار نفر از پاک شدگان مواد مخدر در اصفهان مشغول به کار می شوند

استاندار اصفهان گفت: با اجرای طرح ‘ صیانت از اشتغال بهبود یافتگان و خانواده های آسیب دیده از اعتیاد’ 2 هزار نفر از پاک شدگان یا خانواده های آنها توسط کارآفرینان مشغول به کار خواهند شد.

آخرین اخبار

تبلیغات