قهرمان کشوری پاور لیفتینگ:

عشق ورزش مرا دلگرم پاور لیفتینگ کرد/ وطن دوستی حسی زیبا در مسابقات است

حمید نظری گفت: اگر کسی قصد ورود به این ورزش را دارد شرط اصلی را علاقه قرار دهد زیرا این رشته در آمد زایی برای هیچ فردی ندارد و علاقه حرف اول را در این رشته می زند.

آخرین اخبار

تبلیغات