مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

هیچ مجوز زیست محیطی به پالایشگاه زاگرس داده نمی‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هیچ مجوز زیست محیطی به پالایشگاه زاگرس داده نمی‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات