مدیرعامل باشگاه پمینای اصفهان:

«پمینا» از شایستگی‌های بسکتبال اصفهان دفاع می‌کند

مدیرعامل باشگاه پمینای اصفهان گفت: تیم بسکتبال پمینا به دنبال اثبات شایستگی‌های خود بوده و امیدوار هستیم که بتوانیم از شایستگی‌های بسکتبال اصفهان دفاع کرده و عملکرد قابل دفاع از خود بر جای بگذاریم.

آخرین اخبار

تبلیغات