با تلاش نیروی انتظامی حسن آباد جرقویه علیا

كشف 31 كيلوگرم ترياک در حسن آباد جرقويه عليا

31 كيلوگرم ترياک در حسن آباد جرقويه عليا با هوشیاری نیروهای پاسگاه کشف و ضبط شد.

آخرین اخبار

تبلیغات