در گفتگو با زهرا بغدادی عنوان شد؛

روایت عاشقانه آرام همسر شهید گمنام؛ زندگی به طول دو سال و به امتداد یک عمر

وابستگی‌مان آنقدر زیاد بود که زمانی که من ساعت را نگاه می‌کردم و متوجه می‌شدم نزدیک است از سر کار به خانه برسد، تپش قلبم شروع می‌شد. وقتی در خانه را می‌زد تپش قلبم بیشتر می‌شد و این یعنی اشتیاق من برای دیدنش بی نهایت بود.

آخرین اخبار

تبلیغات