جرقویه سفلی

تقدیر از مدیر عامل شرکت قارچ یکتای سپاهان در اولین شورای آموزش و پرورش سال 93

در راستای اولین شورای آموزش و پرورش سال 93 و به مناسبت هفته مشاغل از مدیر عامل شرکت قارچ یکتای سپاهان که همواره کمکهای مالی خوبی به مدارس داشته اند تشکر و قدردانی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات