استاندار اصفهان عنوان نمود:

فرهنگ سازي در خصوص كريدور علم و فناوري بايد در سطح استان انجام شود

دكتر رسول زرگرپور تاكيد كرد: بايد در شوراي برنامه ريزي، شوراي اداري و فعالان اقتصادي و در سطح استان فرهنگ سازي در خصوص فعاليت هاي كريدور علم و فناوري صورت گيرد.

آخرین اخبار

تبلیغات