به دنبال نبود مکانی برای تفریح بانوان:

عملیات اجرایی احداث اولین پارک بانوان جرقویه علیا آغاز شد

با توجه به اینکه در منطقه جرقویه علیا هیچ پارک جنگلی وجود ندارد، طرح پارک بانوان از این لحاظ که برای اولین بار در منطقه ایجاد می شود بسیار منحصر به فرد است.

آخرین اخبار

تبلیغات