معضلات «برند» در کشور/ ایرانی باید پارچه ایرانی بپوشد

ادامه مصرف کالاهای خارجی روحیه اعتماد به نفس عمومی را کاهش می‌دهد و به دیگر حوزه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده می‌شود. شاید روی آوردن به نحوه پوشش غربی در میان جوانان و ترویج مدل‌های غربی و نامأنوس با فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی از ثمرات کاهش اعتماد به نفس عمومی مردم باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات