استاندار اصفهان

۷۰ درصد مشکل آلودگی هوا اصفهان ناشی از تردد خودروها است

استاندار اصفهان گفت: از وضعیت ترافیکی استان اصفهان به هیچ عنوان رضایت نداریم و باید فکری برای این مشکلات کنیم زیرا ۷۰ درصد مشکل آلودگی هوا اصفهان ناشی از حمل و نقل است.

آخرین اخبار