وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

ورود سازمان بازرسی به موضوع دفن 1700 تن سیب‌زمینی

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سازمان بازرسی کشور مامور رسیدگی به دفن 1700 تن سیب زمینی شده است،گفت:در این بررسی دلایل فاسدشدن سیب زمینی‌ها و راهکارهای جلوگیری از عدم دفن آن مشخص می شود.

آخرین اخبار