مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

شرایط توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ضوابط توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات