تشخیص تعداد واکسن‌های تزریقی از طریق اسکن پوست

پزشکان درحال توسعه نوعی روش تشخیصی برای شناسایی میزان دفعات تزریق انواع واکسن‌ها به بدن انسان هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات