مدیران و کارمندان دولت واژه وقف را در ذهن خود پایه گذاری کنند

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی گفت: وقف یک عامل مهم و مقدس است و مدیران و کارمندان واژه وقف را در ذهن خود پایه گذاری کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات